(+45) 70 25 56 10
(+45) 70 25 56 10

Trådløst billed- & videodokumentationssystem -hurtigt, nemt & effektivt


 
UNICDOC ApS tilbyder et innovativt CE og ISO certificeret billed- og videodokumentationssystem, der understøtter lægernes arbejdsgange på tværs af forskellige fagområder.

Dokumentationssystemet kan bl.a. anvendes ved kirurgiske undersøgelser, operationer og i undervisning. Mangler I et system som sikrer klinisk dokumentation tilbyder vi professionel vejledning og rådgivning i brugen af UNICDOC både før, under og efter købet af et system.

Filosofien bag UNICDOC er at det skal være hurtigt, nemt og effektivt, at dokumentere et behand­lingsforløb ved hjælp af billeder og videoklip. Med UNICDOC lagres billeder og videoklip i patientens journal og er tilgængelig efter endt undersøgelse. Den medfølgende software er kompatibel med Microsoft, hvilket gør arbejdsgangene velkendte for mange og minimerer oplæring i brugen af systemet.

UNICDOC er et kvalitetsprodukt produceret i Danmark, bestående af ISO certificerede komponenter i henhold til ISO 14001, ISO 13485 og ISO 9001. 

UNICDOC - Idet tid er en afgørende faktor og fordi det er:
  • Nemt og hurtigt at betjene.
  • Brugervenligt.
  • Integreret del af arbejdsgangen.
  • Alle kameraer og scannere kan tilsluttes systemet.
  • Intet efterfølgende redigeringsarbejde.
  • Billeder/videoklip lagres direkte i patientens journal.
  • Trådløst styresystem - ingen irriterende ledninger.

Kontakt John Raaschou UNICDOC ApS på tlf.: 2070 2950 eller jr@c.dk for yderligere informationer om produktet.
 

Hvorfor UNICDOC?

 

Bedre dokumentation


Med UNICDOC er det muligt at sikre klinisk-dokumentation til patientjournalen med billeder og videoklip fra f.eks. kamera og scannere. Dette er ikke alene fordelagtigt for diagnosticering og det senere behandlingsforløb, det har endvidere fordele i henhold til forsikrings-sager mv.
 

Ideelt til undervisningsbrug


UNICDOC er et ideelt billed- og videodokumentationssystem til undervisningsbrug og telemedicinsk anven­delse. De lagrede billeder og videoklip fra diverse undersøgelser og operationer kan benyttes i undervisning for at give et detaljeret indblik i specifikke undersøgelses- og operationsforløb eller til illustrationer af diverse lidelser og diagnoser.

UNICDOC skaber derfor ideelle muligheder for at gøre brug af konkrete cases i undervisningen.
 

Tjener sig hurtigt hjem


UNICDOC en god inve­stering. Tid er en afgørende faktor - med flere minutters besparelse på dokumentationsarbejdet pr. konsultation, frigives kostbar tid til lægefagligt arbejde. UNICDOC giver nye muligheder for høj standard af det kliniske dokumentationsarbejde.
 

Sikker dokumentation


Med obligatorisk indtastning af patien­tens personnummer sikrer UNICDOC, at billeder og videoklip gemmes korrekt.
 

Tidsbesparende


Med UNICDOC er det nemt og effektiv at dokumentere – intet behov for efterfølgende redigering af billeder og videoklip. Dokumentationsarbejdet kan afsluttes umiddelbart efter undersøgelsen eller operationen. Hermed spares tid og arbejdsgange i forbindelse med dokumentation af opperationer og un­dersøgelser.
 

Nem betjening


UNICDOC systemet består af:
  • En pedal.
  • En kontrolenhed med status display.
  • En sender/modtager tilsluttet PC arbejdsstationen.
Ingen irriterende ledninger – kommunikation mellem kontrolenhed og PC er trådløs og kan bl.a. betjenes via en pedal.

UNICDOC systemet tilsluttes nemt det anvendte kamera eller scanner mv. og kan efterfølgende op­tage alle informationer, der vises på skærmen, enten som billedoptagelser eller som videooptagelser. Alle optagelser gemmes på den trådløst tilslut­tede PC/ arbejdsstation og kan flyttes direkte til den aktuelle database og eller patientjournal.

Med UNICDOC er det således muligt at tage billeder og videoklip under en operation og dermed dokumentere og journalisere de kritiske øjeblikke, der er afgørende for den efterfølgende diagnosticering og behandling af patienten.

Eksempler på dokumentations billeder:


UNICDOC – installation, oplæring og service.


UNICDOC ApS klargør, installerer og servicere udstyr og stiller låne-apparater til rådighed, hvis nødvendigt.

Ved køb af et UNICDOC system medfølger installation og oplæring til brugere af systemet.
 

Anmeldelser


Overlæge, Endoskopisk afdeling:


"UNICDOC er et gennemtænkt video og billeddokumentations-system, der giver lægen en rigtig god mulighed for at dokumentere og senere gennemgå abnorme fund sammen med kolleger og patienter.

Systemet har vist sig at fungere fortræffeligt sammen med vores endoskopiske dokumentation, og vi kan nu fremstille rapporter med billeder på ganske få minutter.

Systemet rummer nogle fantastiske muligheder, som vil være fortræffelig hjælp til undervisning og demonstration i større forsamlinger."
 

Klinikchef, Gynækologi:


"Når jeg tidligere skulle optage undersøgelser og operationer i en tilfredsstillende teknisk kvalitet, har jeg anvendt DVCam, som imidlertid gjorde den efterfølgende redigering meget tidskrævende og besværlig.

Med UNICDOC har jeg fået et optagesystem, som leverer billeder og video i en høj teknisk kvalitet, samtidigt med at det er meget let at anvende i dagligdagen, ligesom den efterfølgende redigering i allerede eksisterende freeware er hurtig og enkel at foretage.

UNICDOC tillader gnidningsfri skift mellem forskellige optagemodaliteter, såsom ultralydsscanning, endoskopi og koloskopi. UNICDOC muliggør brug af optagelser til såvel patientinformation, hjemmeside, klinisk dokumentation som videnskabelige foredrag."
 

Klinikchef, Ortopædkirurgi:


"Klinikken har i ca. 2 år optaget alle kikkertoperationer og arkiveret optagelserne på serveren. Vi har derfor altid dokumentaion for vores operationer hvis der senere skulle blive behov for dette. Vi kan også, når patienterne kommer til kontrol, vise dem hvordan de ser ud i knæet eller skulderen, da det kan ses på alle computere på klinikken.

For patienten er det nu meget lettere at forstå hvorfor de måske har problemer. Juridisk er det også lettere, da en billeddokumentation er bedre end ord i en journal."
 

Overlæge, Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling:


"Billed- og videodokumentation indgår som en meget vigtig del af det daglige kliniske- og forskningsmæssige arbejde. Efterhånden som mængden af det daglige kliniske arbejde er tiltagende, er det vigtigt, at have en let tilgængeligt og ukompliceret system. På hoved-halskirurgisk afdelingen i Hillerød har vi fået indført systemet, efter at have afprøvet det gennem nogle måneder.

Systemet er særdeles brugervenligt og har uden videre kunnet tilkobles vores eksisterende kameraer og arbejdsstationer. Det er senest blevet brugt som billeddokumentation af vore resultater ved indførelsen af en ny operationsteknik til lukning af huller i trommehinden."
 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 25 56 10, eller via formularen herunder:
Firmanavn:  
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
*  Skal udfyldes
Simonsen & Weel A/S | Vejlegårdsvej 59 | 2665 Vallensbæk Strand | Telefon: (+45) 70 25 56 10 | CVR 13 09 30 32