(+45) 70 25 56 10
(+45) 70 25 56 10

In-Check – Tjek det inspiratoriske flow

In-Check serien fra Clement Clarke anvendes til bestemmelse af det inspiratoriske flow, hvilket anvendes ved behandlingen af patienter med astma, allergisk snue og KOL.

Der findes tre forskellige udgaver af In-Check; In-Check Dial og In-Check Nasal og In-Check Oral.

Inspiratorisk flowmåling anvendes til patienter med astma, allergisk rhinitis (allergisk snue) og KOL. Alle flowmetre fra Clement Clarke er individuelt kalibreret for at sikre nøjagtigheden.

Du kan læse mere om de inspiratoriske flowmetre nedenfor.

In-Check Dial

Inhalering af medikamenter kan være en meget effektiv måde at medicinere på. Det er dog af afgørende betydning for medicineringens effektivitet, at den rigtige inhalator udvælges samt at denne bruges korrekt.

In-Check Dial måler det inspiratoriske flow i et interval mellem 15 og 120 l/min og kan, ved at simulere modstanden fra forskellige typer af inhalatorer, benyttes til at bestemme hvorvidt patienten bruger sin inhalator korrekt og til træning i brug af inhalatoren.

In-Check Nasal

Hos patienter med allergisk rhinitis forekommer tilstopning af næsen. In-Check Nasal anvendes til måling af luftgennemstrømningen i næsen på en enkel og non-invasiv måde.

Luftgennemstrømningen måles i intervallet 30 - 370 l/min.På grund af den enkle betjening, kan patienten have måleren med hjem og føre dagbog over sine målinger. Herved sikres en kontinuerlig monitorering af graden af tilstopning.

In-Check Oral

In-Check Oral er et håndholdt inspiratorisk flowmeter, som giver en vurdering af patientens inhalationshastighed, idet det måler det inspiratoriske flow i intervallet 30 – 370 l/min meget nøjagtigt.

Når patienten inhalerer gennem flowmeteret flyttes markøren langs skalaen, og viser dermed inhalationshastigheden.

Mundstykker

Alle peakflowmetre fra Clement Clarke kan anvendes med flergangsmundstykker i plast og med engangsmundstykker i pap.

Til standard og digitalt peakflowmeter fås endvidere engangsmundstykker med envejsventil. Ventilen sikrer, at man kun kan puste igennem, men ikke trække vejret den anden vej.

Det betyder, at man ikke kommer til at indånde luft fra peakflowmeteret. Derved minimeres risikoen for smitte når peakflowmeteret anvendes til flere patienter. 

For bestilling kontakt vores Kundeservice på tlf.: 7025 5610 eller e-mail: sw@sw.dk
 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 25 56 10, eller via formularen herunder:
Firmanavn:  
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
*  Skal udfyldes
Simonsen & Weel | Vejleåvej 66 | 2635 Ishøj | Tlf.: (+45) 70 25 56 10 | sw@sw.dk