(+45) 70 25 56 10
(+45) 70 25 56 10

Ordination af Klinisk Ernæring

Offentligt tilskud til ernæringsprodukter

Tilskud til ernæringsprodukter og remedier

60% tilskud til ernæring og 100% tilskud til remedier

I henhold til vejledning nr. 115 af 8. december 2006 er alle personer med svær sygdom eller alvorlig svækkelse berettiget til tilskud ved bestilling af ernæringspræparater. Det er dog altid en læge (evt. diætist med ordinationsret), der skal afgøre, om patienten er tilskudsberettiget.

Tilskud udløses kun, såfremt præparater og remedier til sondeernæring er ordinerede på en særlig ordinationsblanket.

Udgiften til remedier dækkes 100% af det offentlige, enten af kommunen eller af regionen. 

Andre støttemuligheder

Patienter i terminalpleje samt børn bliver normalt bevilget dækning af de resterende 40% af udgifterne til kliniske ernæringspræparater. Der skal altid søges individuelt, og ofte vil både en læge og eller en socialrådgiver være koblet på.

 

Sådan udfyldes ordinationsblanketten

Quick-guide:

(se evt. en mere detaljeret guide længere nede på siden)

Ordinationen skal indeholde følgende oplysninger: 
 
 • Udstedelsessted (evt. stempel)
 • Patientens info (navn, adresse, og cpr-nummer)  
 • Produktnavn og evt. type på ernæring
 • Remedier (sprøjter, ernæringssæt mm) hvis de anvendes
 • Pumpe hvis den anvendes
 • Dato
 • Underskrift

Ordinationen kan fremsendes sikkert på følgende måder:
 1. Via hjemmesiden her
 2. Sendes med sikkert mail til ks@sw.dk
 3. e-Boks på CVR-nr. 1309 3032

Detaljeret guide:

Ordinationen skal indeholde følgende oplysninger: 

Lægens eller sygehusafdelingens stempel med oplysning om ydernummer, navn, adresse og telefonnummer. Oplysninger kan også tilføjes i hånden, hvis man ikke har et stempel til rådighed.
Patientens navn, adresse og CPR-nr.

Ved behov for ernæringsdrikke:
 • Navnet på ernæringsdrik og evt. type skrives på ordinationen.
Ved behov for sondeernæring:
 • Navnet på sondeernæring og evt. type skrives på ordinationen.
Ved behov for tilbehør, fx sonder, slanger, engangssprøjter:
 • Remedier og evt. type skrives på ordinationen.
Ved behov for leje af ernæringspumpe:
 • Skriv ”pumpe” på ordinationen.
NB. Ordinationen er gyldig i 6 måneder med mindre andet er anført.

 

Bestilling hos Simonsen & Weel

Når ordinationen er fremsendt, kan produkterne bestilles.

Bestilling kan afgives på følgende måder:
 • Mailes som sikker mail til ks@sw.dk.
 • Ring til kundeservice på tlf. 7025 5610.
 • Via kontaktformularen.
 • Kan også sendes på fax nr. 7025 5620.
 • Bestilling kan også vedhæftes som fil her.

Kundeservice kan oprette en fast levering hvis det ønskes.
Lagervarer leveres efter 1-2 hverdage.
Simonsen & Weel afregner 60% eller 100% af beløbet direkte med Sygesikringen og evt. anden bevilgende myndighed.
Patienten modtager opkrævning på evt. restbeløb fra Simonsen & Weel.
 

Syges behov for energi og protein

Da behovet for energi og protein ændres markant under akut sygdom og traume, vil målet for ernæring af syge være anderledes end hos raske.

Det kunne være:
 • At forhindre eller minimere tab af vægt
 • At give de bedste vilkår for helbredelse
 • At sikre hurtig genopbygning af tabt væv
 • At give de bedste muligheder for, at kræfter og livskvalitet genvindes.

Hvornår har din patient brug for ernæringsdrikke?

 • Hvis patienten har tabt mere end 5% af sin legemsvægt i forbindelse med sygdom
 • Hvis patientens BMI er under 18,5 for voksne og under 24 for ældre

Ernæringsterapi til diabetikere

Småtspisende med utilsigtet vægttab og underernærede personer med diabetes kan have behov for ernæringsterapi. Der fastsættes individuelle mål for ernæringsterapien, og medicineringen vurderes med henblik på justering eller start af insulin-givning (dosering, type og tidspunkt). Hyppige målinger af blodglukose er derfor en nødvendig del af en ernæringsterapi.

Færdigfremstillede energi- og proteinberigede produkter kan anvendes som tilskud eller evt. erstatning for diabeteskosten. Blodglukose måles ofte, og insulin (hurtigt-virkende) doseres efter behov. Opfølgende vægtkontrol og evt. justering af behandlingsplan bør ske 1-2 gange ugentligt.

Ref.: Behandlervejledning, Diabetesforeningen. rev.udgave 2001.

Sådan udregner du patientens energi- og protein behov

Beregning af energibehov hos syge voksne - angivet pr. kg legemsvægt

For 30 - 70 år: 125 kJ = 30 kcal

Ældre end 70 år: 100 kJ = 25 kcal

Behovet korrigeres:
 • Hvis patienten er mager: + 10 %
 • Hvis patienten er adipøs: - 10 %
 • Hvis patienten er 18 - 30 år: + 10 %
 • Hvis patienten er sengebunden: - 10 %
 • For hver grads temperaturstigning: + 10 % 
Proteinbehov pr. kg legemsvægt:
 • Raske: 0,75 g
 • Akut syge: 1,00 g
 • Kronisk syge: 1,00 g
 • Rekonvalescenter: 1,50 g
Ref.: Klinisk ernæring, Ib Hessov 2003
Send grøn ordination
 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 25 56 10, eller via formularen herunder:
Firmanavn:  
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
*  Skal udfyldes
Simonsen & Weel | Vejleåvej 66 | 2635 Ishøj | Tlf.: (+45) 70 25 56 10 | sw@sw.dk