(+45) 70 25 56 10
(+45) 70 25 56 10

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Simonsen og Weel A/S er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger vi modtager. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Simonsen & Weel A/S
Att.: Ann Sofi Eklund Hald
Vejleåvej 66
2635 Ishøj

CVR-nr.: 1309 3032

E-mail: sw@sw.dk

Tlf.: 7025 5610
 

2. Personoplysninger

Personoplysninger er information, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du, eller andre på vegne af dig benytter vores hjemmeside eller kontakter os per telefon/e-mail, indsamler og behandler vi en række informationer. Vi kan også modtage personoplysninger fra myndigheder og/eller behandlere.
Almindelige personoplysninger kan fx være navn, telefonnummer, adresse, indkøbshistorik eller e-mail.
Følsomme personoplysninger kan fx være CPR-nummer og relevante helbredsoplysninger i forbindelse med køb af vores ydelser og rådgivning om dette
 
Vi beder kun om de oplysninger, som er relevante for din henvendelse. Unødvendig data frabedes, og slettes for så vidt det er muligt uden unødig forsinkelse.
 

3. Formål med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige ordrebehandling, så vi kan levere vores ydelser.
Vi behandler endvidere oplysningerne i markedsføringsøjemed, for at opnå en relevant og målrettet kommunikation i form af bl.a. nyhedsbreve.
 
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og litra b.
 
Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og litra f.
 
Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.
 

4. Modtagere af dine personoplysninger

Det kan være, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for ordrebehandling eller behandling af en sag. Det kan f.eks. være leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Derudover videregiver vi dine oplysninger til bevilgende myndigheder, når relevant.
 

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, det er relevant for at kunne servicere din henvendelse eller hvor lovgivningen kræver arkivering. Derefter slettes dine persondata.
 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning - Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at nægte markedsføring - Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Ret til at klage - Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet.
 
Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Ann Sofi Eklund Hald, dataansvarlig@sw.dk
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

7. Konsekvenser ved behandlingen såfremt ovenstående ved en fejl overtrædes

Du får besked uden unødig forsinkelse, og orienteres om videre tiltag.

 
Senest opdateret: 02. jan. 2024
 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 25 56 10, eller via formularen herunder:
Firmanavn:  
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
*  Skal udfyldes
Simonsen & Weel | Vejleåvej 66 | 2635 Ishøj | Tlf.: (+45) 70 25 56 10 | sw@sw.dk