(+45) 70 25 56 10
(+45) 70 25 56 10

Temadage og undervisning

Simonsen & Weels temadage:

Vi arbejder lige nu med planlægningen af diverse temadage i løbet af 2024. Du er altid meget velkommen til at kontakte vores kliniske diætister med forslag til indhold eller ønsker til konkrete foredragsholdere.

Simonsen & Weels undervisningsprogram:


 
Hos Simonsen & Weel tilbyder vi undervisning til alle grupper af sundhedsfaglige, som arbejder med klinisk ernæring i det daglige. Vi formidler faglig og evidensbaseret viden gennem vores undervisningstilbud, som centrerer sig omkring emnerne sondeernæring og ernæring til småtspisende.

Undervisningen henvender sig til både sygeplejersker, diætister, SSA’er, SSH’er og alle andre, som arbejder med klinisk ernæring. Undervisningen kan tilpasses den enkelte målgruppes erfaring og interesseområde.

Undervisningen planlægges og gennemføres af vores dygtige, engagerede og professionelle kliniske diætister, som alle har stor erfaring med ernæringsterapi, undervisning og vejledning af mange forskellige målgrupper.

Vi tilbyder:

Undervisning af typisk 1 times varighed. Emner, niveau og varighed tilpasses til jeres behov, og den tid I har til rådighed.

Undervisningen kan foregå hos jer ved et fysisk møde eller online, afhængig af hvad I foretrækker og hvad der er muligt.

Undervisningsprogram:

1. Ernæring til den småtspisende

Fokus på den småtspisende borger, der er i risiko for underernæring eller som allerede er underernæret. Gennemgang af metoder til at øge energiindtagelse via almindelig mad, berigelse af føde- og drikkevarer og orale kliniske ernæringsprodukter (som fx ernæringsdrikke, energirige desserter og is).
 
Du får viden om:
 • Hvem er småtspisende
 • Hvordan ernæringsbehovet hos en småtspisende borger dækkes
 • Hvilken betydning vægten har for sundhed og sygdom
 • Forskellige typer af klinisk ernæring
 • Smagsprøver og serveringstips
 • Ordination af ernæringspræparater
 • Simonsen & Weel som samarbejdspartner

2. Sondeernæring

Fokus på borgere, der ikke længere kan dække sit næringsbehov sufficient gennem indtag pr. os, og ernæres delvist eller fuldt med sondeernæring. Gennemgang af de forskellige metoder til administration af sondeernæring, og hvordan både sondeernæring og tilbehør håndteres.
 
Du får viden om
 • Brugerens ernæringsmæssige tilstand og behov
 • Hvilken betydning vægten har for sundhed og sygdom
 • Hvorfor komplikationer opstår og hvordan kan de afhjælpes
 • Forskellige sonder, ernæringssæt og pumper
 • Forskellige typer sondeernæring
 • Ordination af ernæringspræparater
 • Simonsen & Weel som samarbejdspartner

3. Underernæring og sygdomme

Fokus på den småtspisende borger, som udover at være småtspisende også har fx KOL eller diabetes. Gennemgang af metoder til at øge energiindtagelse hos den specifikke gruppe via almindelig mad, berigelse af føde- og drikkevarer og orale kliniske ernæringsprodukter (som fx ernæringsdrikke, energirige desserter og is).
 
Du får viden om:
 • Hvad de ernæringsmæssige udfordringer er
 • Hvordan man får dækket sit ernæringsmæssige behov
 • Hvilken betydning vægten har for sundhed og sygdom
 • Forskellige typer af klinisk ernæring til den specifikke gruppe
 • Smagsprøver og serveringstips
 • Ordination af ernæringspræparater
 • Simonsen & Weel som samarbejdspartner

4. Praktisk håndtering af sondeernæring og tilbehør

Fokus på hvordan sondeernæring og tilbehør håndteres korrekt, så funktionen og hygiejnestandarden er optimal. Gennemgang af de forskellige metoder til administration af sondeernæring, og de forskellige typer af sonder.
 
Du får viden om
 • Opsætning af sondeernæring
 • Forskellige sonder, ernæringssæt og pumper
 • Udskiftning af sonder, ernæringssæt og sprøjter
 • Forebyggelse og afhjælpning af tilstoppet sonde
 • Ordination og betaling af remedier
 • Simonsen & Weel som samarbejdspartner

5. Introduktion til ernæringspumpen

Fokus på hvordan ernæringspumpen fungerer og håndteres korrekt. Gennemgang af pumpens knapper og muligheder.
 
Du får viden om
 • Isætning og fyldning af ernæringssæt
 • Programmering af pumpen
 • Aflæsning af pumpen under måltidet
 • Afslutning af måltidet og nulstilling af pumpen
 • Rengøring, service og vedligeholdelse
 • Ordination og betaling af ernæringspumpe
 • Simonsen & Weel som samarbejdspartner

Kontakt vores kliniske diætister eller kundeservice for nærmere information eller aftale.

 


Berit Elgaard Thøgersen, Region Nord og Midt, tlf. 21710078, bet@sw.dk
Theresa Steffensen, Sjælland, tlf. 21710074, tst@sw.dk
Britt Andersen, Region Syd, tlf. 21710076, bra@sw.dk

Kundeservice, tlf. 7025 5610, ks@sw.dk

 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 25 56 10, eller via formularen herunder:
Firmanavn:  
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
*  Skal udfyldes
Simonsen & Weel | Vejleåvej 66 | 2635 Ishøj | Tlf.: (+45) 70 25 56 10 | sw@sw.dk